Tre tips i Corona tider

Vi ser att många av våra kunders ledningsgrupper arbetar mer intensivt än någonsin med kris- och åtgärdsplanering men samtidigt ser vi att stora delar av organisationerna inte riktigt vet hur de ska agera när normala arbetsrutiner förhindras.

Det här är stunden då du bör dra nytta av en agil arbetsmetod för att snabbt skapa fokus på de aktiviteter som ger störst effekt här och nu.

Nedan följer tre konkreta tips som hjälper er att lyckas i en tid med krav på digitala möten och höga krav på flexibilitet

1. Håll ditt Accelerationsmöte digitalt

Som ledare är det din uppgift att stötta med riktning, framförallt i tider av turbulens. Det är kanske viktigare än någonsin att skapa fokus.

Kom ihåg att det går utmärkt att hålla Accelerationsmöten digitalt. Bifoga en länk till videokonferenssamtal i din inbjudan, dela din skärm för att visa ReExecute och håll sedan mötet som vanligt.

Du bör alltså genomföra dina Accelerationsmöten enligt plan eftersom att det är förutsättningen för att hålla fokus i organisationen. Har du ledare under dig så bör du påminna om att det är extra viktigt just nu att inte ta bort ert främsta verktyg för proaktivitet och styrning.

2. Var agil i ditt fokus och era aktiviteter

I vissa team pågår arbetet nästan som vanligt. För andra team har förutsättningarna förändrats till den gräns att era normala aktiviteter inte längre kan genomföras.

Det viktiga i tider som dessa är att du som ledare fokuserar på att skapa driv inom din grupp. Risken finns att många hamnar i mer reaktiva och passiva beteenden istället för att arbeta med de aktiviteter som faktiskt kan skapa värden för bolaget givet de nya förutsättningarna.

Av den anledningen har vi skapat en mall för hur ni inom teamet kan enas om nya eller förändrade AKPI:er att driva.

Från Reforces sida har vi lovat att stötta er kostnadsfritt, om ni vill ha hjälp. Exempelvis ansluter vi gärna till ett förlängt veckomöte och genomför en workshop i din grupp enligt mallen.

3. Om Du är borta..?

Många team kommer drabbas av att ordinarie ledare av olika anledningar inte kan driva Accelerationsmötet. Sjukdom eller extrainsatta möten kan göra att du missar erat inbokade möte. Det finns en enkel funktion i ReExecute där du kan delegera till någon annan i teamet att genomföra mötet. Här har du en enkel instruktion om hur ni bäst genomför Accelerationsmötet att skicka till den som får ansvaret.

Slutligen

Det är mycket bättre att 60% av teamet är med i Accelerationsmötet och skapar fokus och proaktivitet än att 0% får förutsättningarna att lyckas.

Hör av dig med alla frågor, stora som små, antigen till din kontaktperson på Reforce eller till vår support på support@reexecute.com.

KONTAKT SUPPORT | +46 (0)8 244 244 | support@reexecute.com

© 2020 Reforce International, All rights reserved | Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm, Sweden | Org. nr. 5566557509
www.reforceinternational.com | +46 (0)8 24 31 10 | info@reforceinternational.com

Integritetspolicy