FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Här hittar du de vanligaste frågorna från ReExecute-användare, med tillhörande svar. Hittar du inte vad du söker är du välkommen att kontakta oss på support kontaktuppgifter hittar du  under KONTAKT.

Hur loggar jag in första gången?

 1. Gå till https://reexecute.onelogin.com/password/forgot_password
 2. Skriv därefter in din e-postadress och klicka på CONTINUE
 3. Det har nu skickats ett mail med en länk till din e-post som du skall klicka på för att komma vidare
 4. Skriv in det lösenord du vill använda och klicka på SUBMIT
 5. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord och klicka på LOG IN
 6. Godkänn våra terms & conditions genom att klicka på knappen Agree eller välj att läsa mer om hur vi hanterar datainformationen i ReExecute genom att klicka på länken innan du samtycker.
 7. Klicka sedan på ikonen ReExecute för att komma in i applikationen

Hur registrerar jag en genomförd AKPI?

 1. Logga in på www.reexecute.com
 2. Klicka på MINA SAKER i vänstermenyn
 3. Klicka på ert ”teamnamn” för att visa AKPI:er
 4. Klicka på den AKPI du vill registrera utfall på
 5. Fyll i fälten om det finns några
 6. Klicka på Klar! i nedre högra hörnet
 7. Välj nästa AKPI om du vill registrera flera utfall

Hur tar jag bort en registrerad AKPI?

 1. Gå in på MINA SAKER i vänstermenyn
 2. Klicka på ordet Aktiviteter till höger om ert teamnamn
 3. Klicka på Visa tidslinje
 4. Filtrera på ditt namn i fältet Användare
 5. Hitta den aktivitet du vill ta bort genom att först klicka mitt på bubblan
 6. Klicka sedan på X för den bubbla du vill ta bort (hela utfallet tas bort)
 7. Klicka till sist på OK
 8. Registrera sedan eventuellt nytt utfall (det nya utfallet kommer att registreras i den nuvarande perioden)

Hur hittar jag kommentarerna i registrerade i AKPI:er?

 1. Gå in på MINA SAKER i vänstermenyn
 2. Klicka på ordet Aktiviteter till höger om ert teamnamn
 3. Klicka på Visa tidslinje
 4. Filtrera på datum, namn, aktivitet för att begränsa sökningen
 5. Klicka mitt på bubblan för att läsa kommentaren

Vad skall jag göra om jag glömt att registrera en AKPI?

Om du har glömt att registrera en eller flera aktivitet under föregående perioden så bör du ”efterregistrera”. Utfallet syns då på nuvarande period istället. Glöm inte att även registrera för nuvarande period, totalt kommer det då bli ”dubbel” utfall för nuvarande period.

Hur lägger jag in ett MIG-resultat?

 1. Logga in i ReExecute
 2. Gå in på sidan Mina Team i vänstermenyn
 3. Börja med att dölja Målkurvan för det MIG du vill uppdatera genom att klicka på ordet MIG till höger om grafen
 4. Klicka en gång på den sista punkten i utfallskurvan för att hamna i ”redigerings läge” (du vet att du är i redigeringsläge är två ikoner finns tillgängliga under aktuell graf till vänster)
 5. Klicka i grafen ovanför den månad du vill registrera utfall för och fyll i rutan med utfallsvärdet
 6. Klicka på spara för att spara för att spara inmatningen. Du kan nu fortsätta att redigera fler månader, kvartal eller veckor, genom att klicka på en tidigare punkt eller ovanför en annan månad i grafen.
 7. Slutför redigeringen genom att klicka på ikonen med disketten

Vad gör jag om jag inte kan hålla i Accelerationsmötet?

Om du någon vecka inte kan hålla i Accelerationsmötet bör du be någon i teamet att göra det i ditt ställe. Du behöver ge hen rollen Assisterande ledare ReExecute så att hen kan fylla i åtagande under mötet. För att sätta en eller flera assisterande ledare:

 1. Gå in på sidan Mina Team
 2. Klicka på fliken Team Administration
 3. Boka i rutan för den person som skall få rättigheterna

Hur ändrar jag veckomålet för en AKPI?

För att ändra veckomålet för ditt teams AKPI:er kontakta support@reexecute.com och bifoga följande information:

 1. Ditt teams namn
 2. Vilken AccelerationsKPI som skall uppdateras
 3. Från vilken Accelerationsdag ändring skall börja gälla
 4. Vilket är det nya veckomålet

Obs! Att minska ett veckomål kan medföra att ni inte når era MIG.

Hur ändrar jag namnet på en AKPI?

För att ändra namnet på en AKPI kontakta support@reexecute.com och bifoga följande information:

 1. Ditt teams namn
 2. Nuvarande AccelerationsKPI:s namn som skall uppdateras
 3. Det nya namnet

Obs! Välj gärna ett kortare namn så att namnet visualiseras i sin helhet.

Hur byter jag ut en AKPI?

För att byta en AKPI kontakta support@reexecute.com och bifoga följande information:

 1. Ditt teams namn
 2. Vilken AccelerationsKPI som skall tas bort
 3. Vad den nya AKPI:n heter
 4. Vad den skall mäta. (Tid (tidsblock) eller antal)
 5. Vilket ert veckomål för AKPI:n  är
 6. Från vilken Accelerationsdag den nya AKPI:n skall börja gälla
 7. Frivillig information: Förklarande text som kan adderas för att visualiseras i rapporteringsvyn på Mina Saker

Obs! En AKPI som tas bort kommer inte längre att vara tillgänglig för rapportering eller visas i MIG-vyn

Hur kan jag ändra målkurvan för en MIG?

För att ändra målet för ditt teams MIG  kontakta support på support@reexecute.com och bifoga följande information:

 1. Ditt teams namn
 2. Vilken MIG som skall uppdateras
 3. Från vilken månad ni skall börja mätningen (första månad för utfall/resultat)
 4. Vilket intervall ni skall mäta. (Vecka, månad eller kvartal).
 5. Vilket det nya start- och målvärdet (från X till Y)
 6. När beräknar ni uppnått ert mål (exempel: 2019-12-31)

Obs! Om inget annat anges kommer MIG:ets målkurva sättas linjärt

Vi rekommenderar också att du informerar din chef på förhand. Och att du informerar teamet på nästkommande Accelerationsmöte.

Hur ändrar jag namnet på en MIG?

För att ändra benämningen på ditt teams MIG  kontakta support på support@reexecute.com och bifoga följande information:

 1. Ditt teams namn
 2. Nuvarande MIG:s fullständiga benämning
 3. Den nya MIG:ens fullständiga benämningen inkluderat:
  • Vad beräknas MIG:et göra? (tex. öka, minska, bibehålla)
  • Vad är syftet med MIG:et? (tex. marknadsandelar, omsättning, NKI)
  • Från X till Y senast åååå-mm-dd
  • Vilken enhet? (tex. SEK, %, timmar)

Hur byter jag ut en MIG?

För att byta ut ditt teams MIG kontakta support på support@reexecute.com och bifoga följande information:

 1. Ditt teams namn
 2. Nuvarande MIG:s fullständiga benämning som skall bytas ut.
 3. Den nya MIG:ens fullständiga benämningen. Viktigt: Följande kriterier bör ett MIG:s benämning innehålla.
  • Vad beräknas MIG:et göra? Öka, minska eller bibehålla
  • Vad är syftet med MIG:et? Marknadsandelar, omsättning, NKI
  • Start- och målvärde? Från X till Y
  • Uppnått per datum? Senast 2019-12-31
 4. Vilken enhet mäter MIG:et? SEK, %, Antal
 5. När beräknar ni uppnått ert mål (exempel: 2019-12-31)

Obs! Om inget annat anges kommer MIG:ets målkurva sättas linjärt.

Glömt lösenordet, hur gör jag?

 1. Gå in på www.reexecute.com
 2. Välj FORGOT PASSWORD
 3. Fyll i din mailadress, klicka CONTINUE
 4. Klicka på länken i E-MAIL från OneLogin
 5. Välj lösenord, klicka SUBMITT
 6. Fyll i din mailadress och lösenord, klicka LOG IN

Hur byter jag mitt lösenord?

För att byta lösenord gå till https://reexecute.onelogin.com

 1. Klicka på ditt namn upp till vänster på sidan och välj Profile i listan
 2. När du kommit in på din profil klickar du på Change Password
 3. Fyll i ditt nuvarande lösenord i första rutan och sedan ditt nya lösenord i de två andra rutorna
 4. Spara uppdateringen genom att att kicka på Save

Obs! Ett lösenord måste bestå av siffror och bokstäver om minimum 8 tecken

Hur ändrar jag min e-postadress?

För att ändra din e-postadress kontakta support på support@reexecute.com och bifoga följande information:

 1. Ditt nuvarande förnamn och efternamn
 2. Ditt nya förnamn och efternamn (om du vill byta)
 3. Din nuvarande e-postadress
 4. Din nya e-postadress
 5. Namnet på det företag och team du tillhör

Hur avslutar jag mitt konto?

För att avsluta ditt konto behöver du kontakta support på support@reexecute.com och bifoga följande information:

 1. Ditt förnamn & efternamn
 2. Din e-postadress
 3. Namnet på det företag och team du tillhör
 4. Datum för sista arbetsdag

Hur byter jag språk i ReExecute?

 1. Logga in i ReExecute
 2. Klicka på kugghjulsikonen upp till höger på sidan
 3. Välj språk genom att klicka på ”drop down pilen” i rutan för språk
 4. Godkänn och spara valet genom att trycka på knappen Uppdatera språkdu finner knappen under drop down rutan
 5. Logga ut ur ReExecute och in igen för att säkerställa att uppdatering av språk genomfördes

KONTAKT SUPPORT | +46 (0)8 244 244 | support@reexecute.com

© 2020 Reforce International, All rights reserved | Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm, Sweden | Org. nr. 5566557509
www.reforceinternational.com | +46 (0)8 24 31 10 | info@reforceinternational.com

Integritetspolicy