UTMANINGAR REEXECUTE LÖSER FÖR OLIKA ROLLER

ReExecute för dig som VD

Som VD mäts du oftast på omsättning, vinst eller bolagsvärde. Du är beroende av att företagets strategi händer i verkligheten. ReExecute är den första produkten på marknaden som riktar sig direkt till dig som VD.

Med hjälp av ReExecute tydliggörs och skapas engagemang i din organisation kring de för stunden viktigaste prioriteringarna inom er strategi, ert MIG – Most Importan Goal. Genom att öka fokus på det som är viktigast och att frigöra tid skapas en bättre förståelse för företagets prioriteringar och strategin accelereras.

ReExecutes dashboard hjälper dig att i en ögonblicksbild förstå om ni ”vinner eller förlorar” samt var i organisationen det finns risk att målet inte uppnås. Genom att visualisera progressen mot de viktigaste målen och att samtliga team och medarbetare varje vecka tar proaktiva åtaganden så kan du känna dig trygg i att strategin händer i verkligheten.

ReExecute gör våra kunder markant mer proaktiva, ökar engagemanget och leder till imponerande resultat. Detta tackvare att medarbetarna lyckas bättre med affärsmässiga prioriteringar än vad andra bolag gör. ReExecute gör skillnad på riktigt och det leder till riktiga finansiella resultat. Det kan alla våra kunder bevisa jämfört med innan de började använda ReExecute.

ReExecute för dig som LEDARE

Som ledare behöver du förstå bolagets strategi och de absolut viktigaste målen (MIG – Most Important Goal) samt skapa engagemang kring detta i ditt team. Med hjälp av ReExecute visualiseras detta samtidigt som det skapar en förståelse för medarbetarna hur de i sitt dagliga arbeta kan bidra till att målen nås.

Aktiviteterna (AKPI:erna) hjälper er att fokusera på det medarbetarna kan göra på veckobasis och som leder till progress av företagets viktigaste mål (MIG). Det skapas en proaktiv organisation med ett genomtänkt agerande vilket i sin tur minskar stress och hjälper till att prioritera bland arbetsuppgifter.

Du kan följa er progress veckovis och genom en åtagandekultur skapas struktur och ett säkerställande av genomförandet. Denna struktur hjälper dig agera och verka för att dina medarbetare förstår både VAD:et och HUR:et, samt att de själva kan ta ägandeskap över teamets viktigaste mål.

Dessutom hjälper den digitala visualiseringen dig som ledare att svara uppåt till din chef hur progressen ser ut inom ditt team utan att manuellt behöva fylla i en mängd olika rapporter och sammanställa information från olika källor.

ReExecute för dig som TEAMDELTAGARE

Som deltagare i ett team vill du bidra till bolagets strategi men har kanske många gånger svårt att förstå HUR detta ska gå till. Detta då informationen som ges inte alla gånger är tillräckligt tydlig.

ReExecute hjälper VD och ledare att förklara bolagets strategi samt visualiserar hur och vilka arbetsuppgifter som får störst effekt på de strategiskt viktigaste målen (MIG).

Du som teamdeltagare får med hjälp av ReExecute veta exakt hur du ska bidra, vad du ska göra mer av och vad du ska prioritera bort. Aktiviteterna (AKPI:erna) hjälper dig att fokusera på det du kan göra på veckobasis och vad som leder till progress av företagets viktigaste mål (MIG). Du kommer att bli mer proaktiv och får hjälp med prioritering av dina arbetsuppgifter vilket i sin tur leder till minskad stress.

KONTAKT SUPPORT | +46 (0)8 244 244 | support@reexecute.com

© 2020 Reforce International, All rights reserved | Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm, Sweden | Org. nr. 5566557509
www.reforceinternational.com | +46 (0)8 24 31 10 | info@reforceinternational.com

Integritetspolicy