REEXECUTE FÖR TEAMMEDLEMMAR

De viktigaste för teammedlemmar är för det första att delta aktivt i den workshop som kommer att hållas innan arbetet i ReExecute påbörjas.

När arbetet sedan är igång är det viktigt att du som teammedlem deltar och tar åtaganden under Accelerationsmöten, genomför dessa åtaganden och allt eftersom registrerar dessa i ReExecute.

KONTAKT SUPPORT | +46 (0)8 244 244 | support@reexecute.com

© 2020 Reforce International, All rights reserved | Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm, Sweden | Org. nr. 5566557509
www.reforceinternational.com | +46 (0)8 24 31 10 | info@reforceinternational.com

Integritetspolicy