REEXECUTE FÖR LEDARE

Syftet med Strategiacceleration är att bolaget ska nå sina viktigaste mål i tid. Du som ledare har en central roll för att säkerställa att dina teammedlemmar behåller fokus och får rätt förutsättningar som i sin tur möjliggör att ditt team och bolaget lyckas.

Till din hjälp så finns vår best practice på ledarAKPI:er som är ett verktyg till att ge tydligare instruktioner, ha kontinuerlig uppföljning på progress samt ge datadriven och objektiv feedback.

LEDARAKPI:er

  • ACCELERATIONSMÖTE

    Ledare håller kvalitativa & effektiva Accelerationsmöten enligt rekommenderad agenda. Accelerationsmöten i ReExecute säkerställer konkret uppföljning från föregående period samt proaktivitet & ägandeskap genom åtaganden för kommande period.

  • FÖRBERED KOMMANDE VECKAS HÖGSTA PRIORITET UTIFRÅN REEXECUTE

    Ledare genomför analys i ReExecute på teamets MIG & AKPI:er samt teammedlemmar prestation. Utifrån analysen prioriterar ledaren vilken ledarinsats som ger störst effekt och således blir högsta prioritet under kommande period.

  • TIDSBLOCK MÖJLIGGÖR DITT TEAMS AKPI-GENOMFÖRANDE

    Ledare åtar sig att proaktivt avsätta tid för att röja hinder/barriärer som hindrar teamets AKPI-genomförande för att nå MIG & Business Case i tid. Tidsblock har en tydlig output som syftar till att åtgärda eventuella avvikelser.

STEG FÖR STEG

KONTAKT SUPPORT | +46 (0)8 244 244 | support@reexecute.com

© 2020 Reforce International, All rights reserved | Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm, Sweden | Org. nr. 5566557509
www.reforceinternational.com | +46 (0)8 24 31 10 | info@reforceinternational.com

Integritetspolicy