Digital Målstyrning

Digital Målstyrning skapar fokus, transparens och samsyn i alla delar av företaget – vilket bidrar till ökat medarbetarengagemang!

Den största fördelen med Digital Målstyrning är den tydlighet som skapas kring företagets viktigaste strategiska initiativ. Och att dessa bryts ned i proaktiva aktiviteter som respektive team behöver prioritera varje vecka.

När ni väl har bestämt er för VAD ni vill lyckas med så säkerställer ReExecute att detta sker!

STRATEGISKA INITIATIV

Ett strategiskt initiativ är en del av bolagets större strategi. Det väljs ofta ut av VD som det just nu viktigaste för företaget som helhet att fokusera på. Det kan vara en tuff utmaning eller en unik möjlighet.

Man prioriterar strategiska initiativ baserat på deras potential och tar de viktigaste 1-2 initiativen först, snarare än att försöka sig på för många samtidigt.

”Det kommer alltid finnas fler goda idéer än det finns kapacitet att genomföra dem”

Det gäller att fokusera på färre saker för att få mer gjort!

Därför är det avgörande att enas om vad som är viktigast. Det är dessutom oftast bättre att verkligen lyckas med de 1-2 viktigaste sakerna än att halvlyckas med flera saker. I de flesta strategier finns den största delen av värdeskapandet inom ett fåtal riktigt viktiga områden.

Forskning visar att det finns ett motsatsförhållande mellan antalet satta mål och antalet som nås. Ju fler mål desto lägre chans till uppfyllnad.

Kort sagt, fokus och prioritering är avgörande för att lyckas!

Vi kallar dessa mål för Most Important Goals (MIG)

HUR SKALL NI NÅ DE VIKTIGASTE MÅLEN?

Framgångsrika team är markant bättre än team i allmänhet på att verkligen utföra de aktiviteter som leder till att deras viktigaste mål nås. Svårigheten är inte att komma på vad som ska göras, det svåra är att faktiskt genomföra det.

Som team bör ni välja ut ett fåtal aktiviteter som i högsta grad driver mot det viktigaste målet. Dessa aktiviteter kallas för AccelerationsKPI:er (AKPI:er).

Det är bland dessa AKPI:er som ni som team, proaktivt tar åtaganden varje vecka för att säkerställa progress. Det är detta ni som team kan göra för att nå era viktigaste mål (MIG).

*KPI = Key Performance Indicator

HISTORISK DATA SÄTTER FRAMTIDENS MÅL

För att veta om något har accelererat behövs ett historisk värde och ett nuläge. Därför är det viktigt att inte bara sätta ett mål utan också veta vad den tidigare prestationen varit. Acceleration = förbättringen jämfört med tidigare.

Exempel: Historiskt har jag bokat två kundmöten i veckan. Nu bokar jag tre kundmöten i veckan. Accelerationen är därmed 50%.

ACCELERATIONSMÖTE

Accelerationsmötet är motorn i det proaktiva arbetssättet där teamets medlemmar tar åtaganden för den kommande veckan. Mötet bryter ner större mål i stegvis progress, låter deltagarna förutse potentiella utmaningar och samordna insatser för att lösa svåra och/eller tidskrävande problem.

  • Teamet äger sina egna mål
  • Bottom-Up – proaktiva åtaganden
  • Roligt att ”tävla” med andra team
  • Hjälper att frigöra tid genom att fokusera på det viktigaste och progress
  • Vinner eller förlorar vi den här veckan mot vår strategiska plan?

KONTAKT SUPPORT | +46 (0)8 244 244 | support@reexecute.com

© 2020 Reforce International, All rights reserved | Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm, Sweden | Org. nr. 5566557509
www.reforceinternational.com | +46 (0)8 24 31 10 | info@reforceinternational.com

Integritetspolicy