VARFÖR BEHÖVER FÖRETAG BLI BUSINESS AGILE?

Allt går snabbare nu än det gjorde tidigare och konkurrensen är hårdare än någonsin. Det finns ett stort behov av att kunna ställa om och byta riktning snabbt, det är därför företag behöver bli Business Agile.

DIGITAL MÅLSTYRNING

Världen snurrar och utvecklas snabbare och snabbare. Ett exempel på det är att 75% av världens största bolag idag inte kommer finnas kvar om 10 år.

Fler och fler bolag inser att överlevnad inte kommer komma gratis. De flesta bolag vet också VAD de behöver göra för att lyckas (strategin) men det största problemet är att få det att hända i praktiken. Det är där digitaliserad målstyrning och Business Agility passar in.

STRATEGIER BÖRJAR VÄXA FRAM

Vid 1900-talets mitt börjar strategier bli obligatoriskt för framgångsrikt företagande. Med USA i spetsen har strategierna gradvis blivit mer professionella, analystunga och allomfattande. Strategier kännetecknas av:

  • Skapas inifrån-och-ut
  • Lång tidshorisont på de strategiska planerna (5-10 år vanligt)
  • Top-Down i genomförande
  • I många fall svåra för medarbetare att förstå
  • Styrning via KPI:er och många mål

Idag finns ett växande behov av snabbare strategigenomförande och möjlighet att bättre kunna styra och mäta progress och resultat. Begrepp som strategiacceleration och business agile börjar växa fram. De kännetecknas av:

  • Anpassade till en högre förändringstakt
  • Tydliggjorda ”must wins” längs vägen
  • Involverar medarbetare i både planering och genomförande
  • Fokus på färre men viktigaste målen

AFFÄRSVÄRDET

Företag som exekverar sina strategier snabbare än sina konkurrenter har i genomsnitt 40% högre omsättningstillväxt och 52% högre relativ vinst än deras branschkollegor.

Genom att mäta, styra och visualisera de viktigaste initiativen tydliggörs snabbt hur varje grupp bidrar till företagets framgång.

Kan företaget dessutom framgångsrikt anpassa sig till en ständigt föränderlig marknad och proaktivt fokusera på de viktigaste aktiviteterna kring initiativen så är det 3x mer sannolikt att vara finansiellt högpresterande än andra företag.

There’s a need for acceleration software to improve the time of strategy execution and effectiveness of business operations by keeping track of what is happening and making proactive initiatives visible (Gartner 2018)

PROBLEMET DE FLESTA FÖRETAG HAR

Ett av de största problem företag har när det kommer till att lyckas med sina strategier är att de misslyckas med att skapa förståelse och drivkraft ut till samtliga medarbetare i företaget.

ÄR DU REDO?

Vi hjälper dig identifiera ditt strategiska initiativ och att säkerställa acceleration!

STRATEGIACCELERATION

Snabbare – Mätbart – Roligare

Tycker du att strategigenomförande är svårt och tar lång tid? Glöm det. Det är dags att tänka om. Den här boken handlar om hur du kan accelerera din strategi både snabbare och mer lönsamt. Boken öppnar dörren till en framgångsrik och roligare strategivärld! – Av Ulf Arnetz & Catrin Brodin

LÄS MER

KONTAKT SUPPORT | +46 (0)8 244 244 | support@reexecute.com

© 2020 Reforce International, All rights reserved | Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm, Sweden | Org. nr. 5566557509
www.reforceinternational.com | +46 (0)8 24 31 10 | info@reforceinternational.com

Integritetspolicy