REEXECUTE
ACCELERATIONSMJUKVARA

Styrning, mätning och visualisering av accelererat strategigenomförande – i tid!

ReExecute skapar acceleration med fokus på riktig progress som kopplar ihop aktivitet idag med ekonomiskt utfall imorgon på ett prediktivt och bevisbart sätt.

Snabb och effektiv implementation skapar acceleration mot era viktigaste mål snabbare än någon konkurrerande produkt på marknaden! Vi garanterar minst 30% acceleration till alla våra kunder!

PROGRAMVAROR FÖR MÅLSTYRNING

Det har länge funnits många olika system och programvaror för målstyrning. Excel, Balanserade målkort (Balanced Scorecard) och avancerade Business Intelligence-system (BI) är traditionella och används av de allra flesta företag idag. De bidrar till förbättrade resultat genom att visualisera utfallet.

Tyvärr fångar många av dessa programvaror endast nuvärde och utfall, dvs när resultatet redan uppstått, men inte den acceleration som behövs för att accelerera mot resultatet. Detta kan vara tillräckligt om ”mer av samma aktiviteter” räcker för att förbättra resultatet men lämpar sig ej för företag som behöver förändra sig snabbt.

De senaste åren har nya, mer agila programvaror blivit allt mer populära, inte minst inom IT- och projektorganisationer. Dessa driver ett ökat engagemang och ägandeskap genom att bryta ner mål till aktiviteter på individnivå och kompletteras av en metod innehållandes frekventa uppföljningsmöten. Denna typ av programvaror saknar dock bevisbar progress och kopplingen till finansiell förbättring.

Som en förlängning på de traditionella och agila programvarorna har det nu börjat komma en helt ny typ av programvara som skapar styr- och mätbar acceleration med bevisbar finansiell koppling. Den här typen av programvara är unik på det sätt att den får en hel organisation att accelerera mot de viktigaste strategiska initiativen. Den nya teknologin kallas Accelerationsteknologi (Acceleration technology) och finns i olika varianter där några fokuserar på enbart säljorganisationer och andra på hela organisationer.

VAD ÄR REEXECUTE?

ReExecute är en av de första genuina accelerationsprodukterna för stora organisationer på marknaden.

I ReExecutes kärna finns en progressmotor som säkerställer att team och företag kan fokusera på rätt saker proaktivt samt kan varna om fokus tappas. Trots ReExecutes avancerade egenskaper så är användandet väldigt enkelt. Att lära sig produkten tar endast någon minut och den är medvetet byggd väldigt smal för att bara fokusera på det viktigaste!

ReExecute erbjuder digitaliserad målstyrning på ett modernt sätt med en bevisad metod i botten (business agile).

Alla funktioner i ReExecute är validerade med riktiga kunder för att säkerställa att de genererar rätt värde och inte bara är en snygg funktion som egentligen bara gör produkten svårare att använda!

KONTAKT SUPPORT | +46 (0)8 244 244 | support@reexecute.com

© 2020 Reforce International, All rights reserved | Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm, Sweden | Org. nr. 5566557509
www.reforceinternational.com | +46 (0)8 24 31 10 | info@reforceinternational.com

Integritetspolicy